نمونه سوال فیزیک

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آبان 1388ساعت 21:40  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم مهر 1388ساعت 20:28  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم خرداد 1388ساعت 23:32  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم خرداد 1388ساعت 14:38  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 16:35  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388ساعت 21:46  توسط م. عباسی  | 

در این پست قصد دارم که بعضی از جواب های جالبی را که دانش آموزان در امتحانات می نویسند را بیاورم . اسکن بعضی از جوابها را دارم که عینا می آورم ولی بعضی را فقط می نویسم ولی مستند نیست ولی باور کنید که حقیقتا این جوابها در برگه بعضی از دانش آموزانم مشاهده می شود. 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388ساعت 1:47  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388ساعت 19:17  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 1:8  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 0:55  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت 1388ساعت 19:51  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 23:48  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین 1388ساعت 21:20  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین 1388ساعت 21:14  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 20:54  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 20:50  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 20:47  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1387ساعت 23:12  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1387ساعت 23:0  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر 1387ساعت 11:7  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر 1387ساعت 11:4  توسط م. عباسی  | 

عکس برداری از پدیده های با سرعت بالا

منبع:http://www.baseofworld.blogfa.com/


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1387ساعت 23:26  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1387ساعت 23:13  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1387ساعت 22:18  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1387ساعت 18:0  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1387ساعت 16:11  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1387ساعت 16:3  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر 1387ساعت 18:37  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان 1387ساعت 18:41  توسط م. عباسی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان 1387ساعت 17:50  توسط م. عباسی  |